Vitamin D3 là gì? Vai trò của vitamin D3 đối với cơ thể?
Vitamin D3 là gì? Vai trò của vitamin D3 đối với cơ thể?
Vitamin D3 là một chất có vai trò vô cùng quan trọng đối với vơ thể chúng ta, đặc biệt là với quá trình phát triển chiều cao. Vì thế, khi thiếu chất này cơ thể trẻ có nguy cơ bị thấp lùn rất cao.
Nhóm thực phẩm giúp tăng chiều cao & thực đơn trong 7 ngày
Nhóm thực phẩm giúp tăng chiều cao & thực đơn trong 7 ngày
Muốn tăng chiều cao, việc tập luyện thôi chưa đủ mà cần có sự đóng góp không hề nhỏ của chế độ dinh dưỡng. Để biết được chúng ta đã thực hiện tốt yếu tố quan trọng này chưa, hãy cùng tham khảo thực đơn dưới đây.